Вход Търсене Чат

Условия за ползване

Общите условия за ползване представляват своеобразен договор между вас (като ПОТРЕБИТЕЛ) и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД (като изпълнител), българска фирма със седалище на управление в България, град Бургас, ул. Перущица 5, ЕИК 203772991, ИН по ДДС: BG203772991, която притежава уеб сайта WWW.GALABITE.COM.

Настоящите условия за ползване уреждат взаимоотношенията на двете страни – ПОТРЕБИТЕЛ и „ЛИЦЕНЗ” ЕООД по отношение на интернет сайта WWW.GALABITE.COM, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на настоящите общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в уеб сайта WWW.GALABITE.COM или използва услугите със свободен общ достъп.

Потребителят се съгласява с общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в WWW.GALABITE.COM и натисне бутон “РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.

Договорът влиза в сила от датата, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира във WWW.GALABITE.COM. След сключването на този договор, при извършване на сделки от името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той се съгласява да се ограничи с условията на договора, дори ако някой друг го представлява.

Права и задължения на WWW.GALABITE.COM
WWW.GALABITE.COM предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и каквито и да е други параметри.

WWW.GALABITE.COM има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
WWW.GALABITE.COM има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
WWW.GALABITE.COM има право да закрие и/или изтрие информацията на/за профил на произволен потребител , по своя преценка и без право на преразглеждане.
WWW.GALABITE.COM има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил общите условия, разпространява нежелана реклама или използува профила си за противозаконни цели или против обществения морал.
WWW.GALABITE.COM има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

WWW.GALABITE.COM не носи при никакви условия, включително [но не само] небрежност, отговорност за каквито и да е директни, непреки, случайни, специални или последващи щети възникнали заради използването или невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
Непосещаваните потребителски профили ще бъдат отстранявани по усмотрение на WWW.GALABITE.COM .
Самият факт, че WWW.GALABITE.COM е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от WWW.GALABITE.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.
ЛИЦЕНЗ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. WWW.GALABITE.COM не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на WWW.GALABITE.COM по позволен или непозволен според общите условия начин.

ЛИЦЕНЗ ЕООД има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребител и, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски профили и за целите на рекламата.
За предоставянето на своите услуги WWW.GALABITE.COM събира, обработва, използва и съхранява лични данни, както и предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси и номера на устройства за известяване. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, WWW.GALABITE.COM събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на WWW.GALABITE.COM не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, WWW.GALABITE.COM може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен потребител или да доведе до неговото идентифициране.
WWW.GALABITE.COM може да уведомява потребителите си и тези, които са изявили изрично желание и са предоставили доброволно електронния си адрес на сайта или форума към него за новости чрез бюлетини и други подобни практики, представляващи изпращане на съобщения и/или писма до множество получатели.
Връзки в WWW.GALABITE.COM може да препращат към други интернет адреси, които не работят според настоящите общи условия. ЛИЦЕНЗ ЕООД не носи отговорност за съдържанието извън домейна "galabite.com".

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право да ползва услугите на WWW.GALABITE.COM в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на WWW.GALABITE.COM .
Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.
Потребителят има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваният от него профил. За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.
Потребителят се съгласява с това, че част от персонала на ЛИЦЕНЗ ЕООД в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: профил, пощенски адрес, лични данни, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите общи условия случаи.
Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на WWW.GALABITE.COM потребителски профили, данни и друг вид информация, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне, спам и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.
Потребителят не може да използва услугите/оборудването на WWW.GALABITE.COM за изпращане на рекламни или други съобщения на отказали това получатели. Същото се отнася и за т.нар. "пощенски бомби" и други форми на целящо нанасяне на вреда използване на потребителския профил и/или електронната поща.
Потребителят изрично разбира и се съгласява, че WWW.GALABITE.COM не е отговорен за невъзпитаното, досадното, дразнещото или незаконното поведение на който и да е негов потребител . Същото се отнася и до материал, който се намира на страниците на WWW.GALABITE.COM, предоставен от който и да е потребител .

Други
Настоящите общи условия имат задължителна сила както за WWW.GALABITE.COM , така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в WWW.GALABITE.COM .  При прилагането и тълкуването на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

 

Лични данни

Политика за съхранение и ползване на личните данни във www.galabite.com
Можете да се запознаете с политиката за съхранение и ползване на личните данни в galabite.com на адрес https://www.galabite.com/privacy.html

 

Употреба на “бисквитки”

Политика за употреба на “бисквитки” във www.galabite.com
Можете да се запознаете с политиката за употреба на “бисквитки” във www.galabite.com на адрес https://www.galabite.com/cookies.html


Последно обновяване: 22 май 2020 година